værker i rum

     

Cases I og II, papir og trælister, Prokk i Ridehuset 2007

         

Jagtstykke et KONTEKST-værk af kasserde bøger, ProKk på Ceres grunden 2010